Báo giá các dịch vụ Telegram

Dịch vụ Telegram là bao gồm các dịch vụ liên quan tới mạng xã hội Telegram như: tăng view Telegram, tăng member nhóm Telegram, tăng member kênh Telegram, tăng vote trên Telegram.

 • Tăng vote Telegram

 • 130đ/vote

 • Tối thiểu 1000
  .
 • Tối đa 5000
  .
 • Hiệu Quả
 • An toàn
 • Bảo hành
 • Tăng view Telegram

 • 30đ/view

 • Tối thiểu 200
  .
 • Bài đầu tiên
  .
 • Hiệu Quả
 • An toàn
 • Bảo hành
 • Tăng member Nhóm

 • 400đ/mem

 • Tối thiểu 500
  .
 • Người gia nhập toàn thế giới
  .
 • Hiệu Quả
 • An toàn
 • Bảo hành
 • Tăng member Kênh

 • 400đ/mem

 • Tối thiểu 1000
  .
 • Người gia nhập toàn thế giới
  .
 • Hiệu Quả
 • An toàn
 • Bảo hành

* Giá trên có thể thay đổi tùy thời điểm.

Biểu mẫu báo giá